Здружение на возачите
Кочани


Технички исправно возило
Безбеден сообраќај

Здружение на возачите
Кочани


Технички исправно возило
Безбеден сообраќај

line_car

Ви нудиме голем број на услуги :

 • Регистрација и технички преглед
 • Возачки дозволи
 • Бесплатни превентивни технички прегледи

За Вашите возила нудиме :

 • Осигурување
 • Хомологација
 • А-ТЕСТ на плински утреди и сите видови на А-ТЕСТ

Услуги

Меѓународна возачка дозвола
90%
Меѓународно полномошно
70%
Зелен картон и полиса за осигурување
50%
Променети уреди на возила А-ТЕСТ
30%
Пријава - одјава на моторно возило
80%
Членски пакети
60%
Техничко - експлоатациони услови
40%

Техничко – експоатациони услови

 • Маторни возила за јавен превоз на патници
 • Патнички моторни возила за авто-такси превоз на патници
 • Моторни и приклучни возила за јавен превоз на стока
 • Моторни возила за комбиниран презов на патници и стока
 • Испитуваање на технички карактеристики

Хомологација

 • Маторни возила за јавен превоз на патници
 • Патнички моторни возила за авто-такси превоз на патници
 • Моторни и приклучни возила за јавен превоз на стока
 • Моторни возила за комбиниран презов на патници и стока
 • Испитуваање на технички карактеристики

Стапи во контакт со нас