СРЕЌНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЌНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ СО ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНО ВОЗИЛО Да се има технички исправно возило значи да се патува безбедно и безгрижно. Согласно правилникот за вршење на технички преглед на моторни возила, овластените станици поседуваат комплетна опрема за проверки. Меѓу другото, професионалните станици за технички преглед секогаш нудат промоции или сезонски кампањи со кои му докажуваат на […]