Задолжителна опрема која треба да ја поседувате во својот автомобил

Според Законот за возила, Министерството за внатрешни работи донесува одредени правила и прописи за моторните возила. Учесниците во сообраќајот се должни да ги почитуваат тие закони и да се придржуваат до истите поради исправност на возилото, безбедност на возачите и за безбедно учество во сообраќајот.Согласно законот за возила, автомобилите треба да бидат технички исправни и да поседуваат […]