Полигон за обука на возачи

Најважниот сегмент за обука на возачи е секако практичната обука односно управување со возилото во сообраќајот. Заблуда е дека возењето се учи откако ќе се земе возачката дозвола.Тогаш ќе стекнете дополнитела рутина и искуство. Затоа внимателно бирајте ја авто школата.

Основни услови за добра обука

  • Апсолутно исправно возило
  • Инструктор кој има искуство и желба да ве научи да возите
  • Ваша заинтересираност и посветеност

Услови за отпочнување со возење

  • Завршена теоретска настава
  • Положен пробен тест

Практичната настава се состои од 36 мото/часа од кои што: