Транспортни карактеристики

Дозволени максимални димензии
на возила (m) во Европа

ДРЖАВА

ВИСИНА

(m)

ШИРИНА

(m)

ДОЛЖИНА (m)

ТОВАРНО ВОЗИЛО,ПРИКОЛКА

ТОВАРНО ВОЗИЛО СО ПРИКОЛКА

АВТОВОЗ СО ПОЛУПРИКОЛКА

АЛБАНИЈА

4,00

2,50

12,00

18,35

16,50

АВСТРИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

АЗЕРЈБЕЏАН

4,00

2,50

12,00

20,00

20,00

БЕЛГИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

БЕЛОРУСИЈА

4,00

2,55

12,00

20,00

20,00

Б и Х

4,00

2,50

12,00

18,00

17,00

БУГАРИЈА

4,00

2,55

12,00

18,75

16,50

ЧЕШКА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ДАНСКА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ЕСТОНИЈА

4,00

2,55

12,00

18,75

16,50

ФИНСКА

4,20

2,60

12,00

25,25

16,50

ФРАНЦИЈА

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ГРЦИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ГРУЗИЈА

4,00

2,50

12,00

20,00

20,00

ХОЛАНДИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ХРВАТСКА

4,00

2,55(1)

12,00

18,35

16,50

С.ИРСКА

4,25

2,50(1)

12,00

18,35

16,50

ИСЛАНД

4,20

2,55

12,00

22,00

18,00

ИТАЛИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ЛЕТОНИЈА

4,00

2,50

12,00

18,75

16,50

ЛИХТЕНШТАЈН

4,00

2,55

12,00

18,75

16,50

ЛИТВАНИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ЛУКСЕМБУРГ

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

УНГАРИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

МАКЕДОНИЈА

4,00

2,50

12,00

18,50

17,00

МАЛТА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

МОЛДАВИЈА

4,00

2,50(1)

12,00

20,00

16,50

ГЕРМАНИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

НОРВЕШКА

2,55(1)

12,40

18,50

17,00

ПОЛСКА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ПОРТУГАЛИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

РОМАНИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

РУСИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

20,00

20,00

СЛОВАЧКА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

СЛОВЕНИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

СРБИЈА

4,00

2,50

12,00

18,00

16,50

ШПАНИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ШВАЈЦАРИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

ШВЕДСКА

2,60

24,00

24,00

25,25

ТУРЦИЈА

4,00

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

В.БРИТАНИЈА

2,55(1)

12,00

18,75

16,50

УКРАИНА

4,00

2,65

12,00

22,00

22,00

Стапи во контакт со нас