Видео презентација за нашите услуги

Регистрација и Технички Преглед, Возачки Дозволи, АТЕСТИ, Осигурување

Нема повеќе
чекање на ред
закажете онлајн
За било какви
прашања
контактирајте
не овде

Здружение
на возачите Кочани

Тодосија Паунов 111,
2300 Кочани, Р. Македонија
Тел:         +389 (0) 33 271 323
Факс:      +389 (0) 33 271 324
Е-маил: info@zvkocani.org.mk